Parodontale behandelingen

De behandeling van gingivitis bestaat uit een grondige reiniging van de gebitselementen boven het tandsvlees, en het op punt stellen van de mondhygiëne. Dit kan vrijwel steeds zonder dat er verdoving aan te pas komt. Het tandvlees zal snel na de behandeling de gezonde, roze kleur terugkrijgen en niet meer bloeden bij het poetsen.

Bij parodontitis worden de tanden zowel boven het tandvlees als onder het tandvlees grondig gereinigd. Hierbij wordt het tandvlees lokaal verdoofd zodat de behandeling volledig pijnloos kan verlopen. Deze behandeling gebeurt meestal in 2 zittijden waarbij 1 maal de linker zijde en 1 maal de rechter zijde van de mond wordt behandeld. Wanneer parodontitis meer gevorderd is, kan het noodzaklijk zijn het tandvlees tussen de tanden open te maken om alle ontsteking op een goede manier te verwijderen. Hierbij worden enkele hechtingen geplaatst die na een week verwijderd worden.

Na de behandeling zal de ontsteking uit het tandvlees verdwijnen. Dit kan tot gevolg hebben dat een deel van de tandhals bloot komt te liggen en kan gepaard gaan met een toename van gevoeligheid voor warm en koud. De tand past zich echter aan. De gevoeligheid is dan ook meestal na enkele weken verdwenen.

Een succesvolle parodontale behandeling is steeds het resultaat van een goede samenwerking tussen de behandelende tandarts-parodontoloog en de patiënt. De zittijden bij de tandarts zijn volstrekt nutteloos wanneer de tanden nadien niet goed onderhouden worden. Men kan dan ook stellen dat de tandarts de mond infectievrij maakt en de patiënt de mond infectievrij houdt!