Pardontale infecties

Gingivitis

Gingivitis is de wetenschappelijke benaming voor tandvleesontsteking. Deze ontsteking is bijna altijd het gevolg van bacteriën (tandplaque) die zich opstapelen op het tandglazuur. Het tandvlees ziet er rood en gezwollen uit en bloedt gemakkelijk mij het poetsen. De situatie is echter volledig omkeerbaar en kan makkelijk behandeld worden door een grondige gebitsreiniging en het onderhouden van een goede mondhygiëne.

Parodontitis

Indien een tandvleesontsteking onbehandeld blijft kan deze verder evolueren en zich uitbreiden naar het kaakbot. Het tandvlees is niet langer vastgehecht aan de tand. De ruimte die zo ontstaat, wordt opnieuw ingenomen door bacteriën. De tandvleesontsteking verplaatst zich naar de diepte het kaakbot wordt afgebroken. In dit geval spreekt men niet langer over gingivitis maar over parodontitis. Dit proces wordt in de volksmond ook wel eens ‘uitgroei’ van tanden genoemd. De schade die hierbij optreedt is onomkeerbaar. Indien dit onbehandeld blijft kan er uiteindelijk zoveel kaakbot verloren gaan dat de tand alle steun verlies en uitvalt. De behandeling is er dan ook op gericht om verdere schade te voorkomen. Het kaakbot dat verloren is gegaan, kan echter niet geregenereerd worden. Daarom is een tijdige diagnose heel belangrijk.Figuur:Parodontitis. Rood gezwollen en terugtrekkend tandvlees. De tandwortels zijn bedekt met tandplaque en tandsteen.Figuur: Radiografies. Rode lijn heeft het huidig niveau aan van het kaakbot. De gele lijn heeft het oorspronkelijke niveau aan. Daaruit blijkt dat veralgemeend 3 tot 4mm en ter hoogte van de kiezen links bovenaan tot 9mm kaakbot verdwenen is als gevolg van de chronische ontstekingsreactie.