Planning en diagnostiek bij plaatsen implantaten

Een goede planning bij het plaatsen van implantaten is onontbeerlijk. Met een cone-beam CT kunnen 3-dimensionele beelden van de kaak gemaakt worden. Daarbij wordt duidelijk of er voldoende kaakbot beschikbaar is om een implantaat op een veilige manier te plaatsen. Bovendien kunnen belangrijke anatomische structuren, zoals zenuwen, bloedvaatjes en de sinusbodem, exact gelokaliseerd worden. In de onderkaak loopt een belangrijke aangezichtszenuw die van de hersenen komt en zorgt voor de bezenuwing van de onderlip. Deze zenuw kan met behulp van deze 3-dimensionele beelden heel nauwkeurig bepaald worden. Op deze manier kunnen we een ruime veiligheidsmarge respecteren en is het risico op zenuwschade zo goed als onbestaande. In de bovenkaak grenst het kaakbot aan de sinus. Net zoals in de onderkaak kan ook hier de sinusbodem exact gelokaliseerd worden met behulp van deze 3-dimensionele beeldenFiguur: Positie van de aangezichtszenuw in de onderkaak aangeduid met de rode pijl. De zenuw is op doorsnede te zien als een zwart bolletje met een diameter van enkele millimeter.